PARTNER AUDIT s.r.o. - audit, účtovníctvo, poradenstvo, IAS/IFRS, Bratislava, Bánovce nad Bebravou
mobirise.com Mobirise v3.11.1
https://mobirise.com/
USEFUL LINKS

www.skau.sk    Slovenská komora audítorov

www.skdp.sk    Slovenská komora daňových poradcov

www.skcu.sk    Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

    

www.orsk.sk    Obchodný register Slovenskej republiky

www.zrsr.sk     Živnostenský register Slovenskej republiky

    

www.drsr.sk/wps/portal    Portál daňovej správy

www.nbs.sk    Národná banka Slovenska

www.justice.gov.sk    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

www.finance.gov.sk    Ministerstvo financií Slovenskej republiky

    

www.socpoist.sk     Sociálna poisťovňa

www.vszp.sk     Všeobecná zdravotná poisťovňa

www.szp.sk     Spoločná zdravotná poisťovňa

www.dovera.sk     Dôvera zdravotná poisťovňa

www.unionzp.sk     Union zdravotná poisťovňa

www.apollo.sk   Apollo zdravotná poisťovňa

www.ezp.sk     Európska zdravotná poisťovňa