mobirise.com Mobirise v3.11.1
Website Generator

REFERENCIE


Medzi účtovné jednotky, ktorých audit účtovných závierok naša audítorská spoločnosť vykonáva, patria:

 obchodné spoločnosti

 štátne podniky

 účtovné jednotky samosprávy

 neziskové účtovné jednotky


V prípade korektného záujmu o spoluprácu alebo v prípade zákonných požiadaviek v rámci verejných súťaží, predkladáme potrebné referencie s ohľadom na súhlas našich obchodných partnerov.